519 088 109 serwis@spde.pl

 

Analiza trawnika ma na celu określenie jego kondycji , stanu i potencjału. Nasz pracownik przeprowadzi z Państwem wywiad dotyczący dotychczasowych działań jakie Państwo podjęli w celu jego pielęgnacji oraz przeprowadzi jego inwentaryzację.Po przeprowadzeniu analizy otrzymają Państwo raport zawierający opis poszczególnych parametrów trawnika wraz z podanymi wskazówkami jakie zabiegi należy przeprowadzić aby trawnik w pełni Państwa satysfakcjonował.

Przeprowadzenie przez nas analizy nie jest jednoznaczne z koniecznością korzystania z naszych usług.

W obrębie 10 km od Wałbrzycha nie pobieramy opłat za dojazd , powyżej opłata wynosi 1,4 zł/km.

Sama analiza jest bezpłatna.

Firma SPDE oczywiście przeprowadza wszelkie zabiegi dotyczące pielęgnacji trawnika i w każdej chwili mogą Państwo skorzystać z naszej oferty.

Co będzie zawierał raport?

1.Koszenie

Określimy w jaki wpływ na kondycję trawnika ma wysokość jego koszenia . Najczęściej popełnianym błędem jest zbyt krótkie koszenie. Udzielimy również wskazówek dotyczących rodzaju używanej przez Państwo kosiarki. Kosiarka może mieć wpływ na zły stan trawnika.

2.Dotychczasowe odżywianie trawnika

Właściwe odżywianie ma wpływ na właściwy proces pielęgnacji trawnika oraz pozwala zrozumieć pojawiające się problemy z chwastami.

3.Określenie występowania trudnych i pospolitych chwastów

Do najpospolitszych chwastów występujących na trawnikach zaliczamy między innymi: mniszki lekarskie, koniczyna, stokrotka, babka zwyczajna , babka lancetowata, bodziszek. Chwasty trudne , wymagające konsekwencji i specjalnego traktowania to np.: przetacznik, perz, skrzyp

4.Ocena poziomu obecności mchu

Mech jest szczególnym powodem zmartwienia dla większości właścicieli trawników. Ocena poziomu obecności mchu jest dla nas kluczowym wskaźnikiem i pomaga nam dostosować najlepszy plan działań pielęgnacyjnych dla danego trawnika.

5.Ocena poziomu obecności strzechy (filcu)

W wyniku eksploatacji trawnika oraz zabiegów pielęgnacyjnych ( np. koszenie) powstają duże ilości materii organicznej w postaci szczątków roślinnych, skoszonych źdźbeł trawy, mchu, liści. Wszystkie te elementy wpływają na pojawianie się strzechy ( filcu). Obecność strzechy powoduje zaburzenia wodno – powietrzne w strefie korzeniowej trawy. Woda oraz składniki odżywcze dostarczone z nawozem nie docierają do korzeni tylko spływają po wierzchniej warstwie strzechy. Rozróżniamy dwa rodzaje strzechy powierzchniowa i ta występująca w głębszej warstwie trawnika – powstała na przestrzeni kilku lat braku właściwej pielęgnacji trawnika. W celu usunięcia strzechy zalecamy stosowanie wertykulacji.

6.Gatunki traw 

Niejednokrotnie przy zakładaniu trawnika użyto niewłaściwych gatunków traw. Identyfikacja gatunków traw pozwoli nam na określenie potencjału trawnika i sposobu jego pielęgnacji.

7.Struktura i gęstość gleby

Określenie poziomu gęstości i struktury gleby, pozwoli nam określić jakiego typu zabiegi i działania pielęgnacyjne należy podjąć aby kondycja trawnika się poprawiła np. areacja – czyli napowietrzanie. W celu określenia struktury i gęstości gleby pobieramy próbkę gleby.

8.Występowanie chorób

Trawnik jak każda roślina jest również podatny na choroby . Niewłaściwy wygląd trawnika np. plamy mogą być spowodowane chorobami trawnika. Niektóre choroby trawnika są spowodowane jego złym odżywieniem oraz zaburzonymi warunkami wodno – powietrznymi.

9.Występowanie insektów

Pędraki, czyli larwy chrząszczy z rodziny żukowatych (Scarabeidae). Wiosną i latem niszczą korzenie traw, powodując ich zamieranie, skutkiem czego trawnik żółknie i zasycha. Zarówno pędraki, jak i dorosłe osobniki zimują w glebie. Ich larwy rozwijają się trzy-pięć lat, a dorosłe chrząszcze wychodzą z ziemi w maju lub czerwcu.

10.Inne przyczyny wyglądu obecnego trawnika w tym określenie PH

Wiele czynników występujących w sąsiedztwie trawnika może mieć wpływ na jego kondycję. Możemy do nich zaliczyć sąsiedztwo drzew, zacienienie . Bardzo duży wpływ na wygląd trawnika i przyswajanie związków odżywczych ze stosowanych nawozów ma PH gleby na , której został założony trawnik. Określamy PH gleby – jest to jedyna usługa płatna.